Menecment və kommunikasiya: bunları bilmək vacibdir

Effektiv kommunikasiyanın menecerlər üçün əhəmiyyəti bir sadə səbəb əsasında xüsusi göstərilə bilər: MENECERİN BÜTÜN FƏALİYYƏTİ KOMMUNİKASİYA İLƏ BAĞLIDIR. Bəzi şeylər deyil, hər şey. Menecerlər informasiya olmadan strategiya formalaşdıra və qərar…

Qərarvermə zamanı hər kəsin yol verdiyi 10 əsas səhv

Qərarvermə prosesi çoxuna sadə həyat tərzi kimi görünsə də, idarəetmə elmləri ilə məşğul olan alimlər bu psixoloji məqamlara da diqqət yetirirlər.  Hər bir insan hər gün həyatını müəyyən qərarlar verməklə…

Daha məqalə yoxdur

No more pages to load